BOYS SOCCER
Bonneville   1
**Highland   2 F

Century   2
**Skyline   3 F

South Fremont   2
**Shelley     3 F

GIRLS SOCCER
**Preston  7
Pocatello   3 F

**Hillcrest    7
Idaho Falls   0 F

Century  3
Skyline  3  F

**Highland    2
Bonneville   1 F

**North Fremont   9
Aberdeen   0 F

South Fremont   1
**Shelley    14 F